Concurs de ilustrație

În cadrul proiectului Artă și Comunitate în Dialog, ne propunem să promovăm personalități culturale care s-au remarcat în artele vizuale și literatură, prin contribuții semnificative la cultura românească și care poate nu au beneficiat de atenția și expunerea cuvenită pe plan național. În acest sens lansăm Concursul de ilustrație Ecouri vizuale. Perspective actuale, la care invităm publicul să participe, prin realizarea și înscrierea în Concurs a unei lucrări originale care să ilustreze într-un mod creativ una din următoarele personalități culturale: Ioan Matei Agapi, Horia Bernea, Geta Brătescu, Nina Cassian, Yvonne Hasan, Paul Neagu, Ioana Nemeș, Mihai Oroveanu, Lucian Pintilie, Gheorghe Ursu. În urma Concursului, în vederea scopului proiectului și promovării finaliștilor Concursului, vom organiza o expoziție stradală, sub același nume, cu ilustrațiile selectate.

REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ILUSTRAȚIE

1. Organizatorul Concursului și regulamentul de participare

Concursul de ilustrație Ecouri vizuale. Perspective actuale (denumit în continuare “Concursul”) este organizat de Asociația CitiZenit, cu sediul în Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Doctor Ion Georgescu nr. 6, ap. 2, având CUI 32486899, reprezentată prin Oana Tarce,  în calitate de președinte (denumită în continuare “Organizatorul”).

Concursul și activitățile legate de aplicarea prezentului regulament, inclusiv colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților și contactarea câștigătorilor, se derulează și vor fi îndeplinite de Organizator. Regulile de derulare ale Concursului din prezentul regulament sunt definitive și obligatorii pentru toți participanții. Participarea la Concurs implică acceptarea de către participanți a prevederilor prezentului regulament și obligația respectării acestora. Prin participarea la Concurs, se consideră că participanții au citit, înțeles și acceptat integral prevederile prezentului regulament.

2. Locul de desfășurare și durata Concursului

Concursul se va desfășura online, după următorul calendar:

  • 15-17 ianuarie 2021 – înscrierea în Concurs, prin trimiterea unei lucrări originale care să ilustreze una dintre personalitățile culturale propuse de către Organizator, la adresa alb.catalin@icloud.com;
  • ­18 ianuarie 2021 – jurizarea lucrărilor primite și anunțarea celor zece finaliști;
  • ­20 ianuarie 2021 – anunțarea publică a celor zece finaliști prin intermediul evenimentului lansat online pentru expoziția stradală Ecouri vizuale. Perspective actuale.

 3. Condiții de participare

La acest Concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetățenie română sau cetățeni străini, indiferent de naționalitate, rasă, sex sau religie și care îndeplinesc toate condițiile prevăzute de prezentul Regulament.

Nu pot participa la acest Concurs persoanele care fac parte din echipa de organizare a proiectului și nici rudele acestora, precum nici persoanele antrenate în organizarea și realizarea expoziției și rudele acestora.

Este interzisă trimiterea de către participanții la Concurs a unor lucrări artistice asupra cărora nu dețin drepturi de autor.

Nu se percepe taxă de înscriere sau participare la Concurs.

Nu vor fi admise înscrierile primite mai târziu de termenul stabilit (17 ianuarie, ora 23:59).

Prin înscrierea la prezentul Concurs, fiecare participant își dă acordul ca lucrările înscrise în Concurs să fie imprimate, fotografiate, filmate și prezentate publicului fără nicio pretenție financiară sau de altă natură din partea sa.

4. Premiile Concursului

Premiile acordate în cadrul prezentului Concurs constau în suma totală de 4000 de lei, care va fi împărțită între cei zece finaliști în mod egal, în total acordându-se 10 (zece) premii a câte 400 de lei.

5. Desfășurarea Concursului

Fiecare participant va transmite pe e-mail, la adresa alb.catalin@icloud.com, următoarele:

  • ­o ilustrație în format digital, în tehnică la alegere, care să reprezinte într-un mod creativ una dintre personalitățile culturale propuse de către Organizator;
  • o scurtă prezentare care să conțină date biografice, datele de contact și, opțional, adresa site-ului sau paginii de prezentare a portofoliului propriu.

Termenul limită pentru trimiterea ilustrațiilor este 17 ianuarie, ora 23:59. Acestea vor fi transmise în format .tif, la scară 1:1, având rezoluția de 1000 dpi și dimensiunile 1100 mm x 1450 mm.

Prin înscrierea în prezentul Concurs, fiecare participant declară că orice lucrare înregistrată în Concurs este originală și are caracterul de creație proprie și că deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra acesteia.

Lucrările transmise vor fi evaluate de către un juriu desemnat de Organizator, care va selecționa zece participanți în vederea prezentării ilustrațiilor acestora în cadrul expoziției.

Juriul desemnat de Organizator are următoarea componență:  Oana Tarce, Cătălin-Ionuț Alb,  Daria-Adelaida Bădiță-Nistor, Ioana-Andreea Popa.

Rezultatele jurizării vor fi transmise prin e-mail în data de 18 ianuarie 2021, înainte de ora 16:00.

Cele zece lucrări ale câștigătorilor Concursului vor fi expuse în cinci stații de tramvai din municipiul Arad, timp de minim 6 zile, în cadrul expoziției stradale Ecouri vizuale. Perspective actuale. De asemenea, vor fi distribuite gratuit publicului în formă tipărită sub forma unor cărți poștale. Ulterior, acestea vor fi publicate și pe pagina dedicată expoziției pe website-ul Asociației CitiZenit, www.citizenit.ro/ecouri-vizuale, precum și pe platformele de socializare ale Organizatorului. Pe parcursul anului 2021, vor fi expuse și în cadrul altor spații culturale fizice.

6. Confidențialitatea datelor

În vederea desfășurării Concursului, Organizatorul colectează și prelucrează următoarele date cu caracter personal ale participanților:

–      Numele și prenumele,

–      Adresa de e-mail.

În plus, celor zece finaliști ai Concursului li se va solicita să transmită Organizatorului numărul contului în care doresc să fie depusă suma aferentă premiului obținut, precum și o copie după cartea de identitate.

Datele cu caracter personal vor fi stocate de Organizator pe o perioadă ce nu va depăși durata de desfășurare a proiectului Artă și Comunitate în Dialog. Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Prin participarea la Concurs și comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții își exprimă acordul expres și neechivoc, ca datele lor cu caracter personal să fie colectate, prelucrate și să între în baza de date a Organizatorului în vederea validării atribuirii premiului și îndeplinirii obligațiilor Organizatorului. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor participanților. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestui Concurs nu vor fi dezvăluite către terți. Participanții au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta și au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă, ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, participantul la Concurs va transmite o cerere scrisă, datată și semnată către Asociația CitiZenit.

Informații suplimentare pot fi obținute prin e-mail, la adresele contact@citizenit.ro sau alb.catalin@icloud.com.


Concursul de ilustrație Ecouri vizuale. Perspective actuale este realizat în cadrul proiectului Artă și Comunitate în Dialog, inițiat de Asociația CitiZenit. Scopul proiectului Artă și Comunitate în Dialog este explorarea culturii românești printr-o serie de evenimente multidisciplinare care promovează valori culturale și încurajează interesul pentru arta contemporană și filmul românesc.

Proiect cultural realizat cu sprijinul Ministerului Culturii